Bekötés kereső

 

A szennyvízkezelés környezetvédelmi szempontjai

A települési szennyvízcsatornázás nem csupán a lakóingatlanok komfortfokozatát növeli, környezetvédelmi hatása is igen jelentős. Becslések szerint a csatornázatlan településeken keletkező szennyvizek 90%-a a talajba kerül és ott elszikkad, elszivárog. Ennek a gyakorlatnak vannak környezetvédelmi és közegészségügyi veszélyei, a biztonságos ivóvízellátás szempontjából pedig meghatározhatják egy település jövőjét.

Nyíregyháza város saját üzemeltetésű, mélyfúrású kutakból nyeri ivóvizét. A vízbázisok a megyeszékhely közelében helyezkednek el, ezért fontos, hogy ezeknek a vízadó rétegeknek a tisztaságát megőrizzük. A város peremterületén lévő vízbázis ráadásul a sérülékeny vízbázisok közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a talaj szerkezetéből adódóan a felülről beszivárgó esetleges szennyezések viszonylag hamar elérhetik és elszennyezhetik a vízadó rétegeket.

Az átlagos települési szennyvíz egyébként jellegét tekintve nem idegen a természetes környezettől, azonban a benne található szerves anyagok közvetlenül nem hasznosíthatóak a növények számára, csak lebontást követően. A talajban és az élő vizekben található mikroorganizmusok a szennyezést egy idő múlva lebontják, vagyis a talaj és az élő vizek ’öntisztuló képességgel’ rendelkeznek. Állandó, nagy mennyiségű terhelés esetén azonban ez a lebontási folyamat sérül, illetve megszűnik, a szennyvíz ilyenkor már lebomlás nélkül szivároghat a mélyebben elhelyezkedő rétegvizek felé.

A szennyvíz szikkasztás gyakorlata azért veszélyezteti a vízbázisokat, mert a nagymennyiségű szikkasztás miatt úgynevezett ’vízdomb’ alakul ki a település alatt. Ez nem más, mint szennyezőanyagokat (ammóniát, hasmenést okozó coliform baktériumokat és nitrátot) tartalmazó megemelkedett talajvíz. A vízdomb a folyamatos környezeti terhelés nyomására lefelé szivárog az ivóvízbázisok felé, s amennyiben a szikkasztás hosszú időn át fennáll, a szennyezés eléri az ivóvíz kinyerésére alkalmas rétegeket is. Ekkor a vízbázis fogyasztásra alkalmatlanná válhat, azaz a település elszennyezi saját ivóvizét. Hogy ezt elkerüljük, minél hamarabb célszerű megállítani a szennyvizek talajba jutását. Erre kínál megoldást Nyíregyháza még csatornázatlan területeinek az infrastrukturális fejlesztése, a szennyvíz csatornahálózat kiépítése.

 

További anyagok:

Víz és a környezet - alapadatok

Magyarország vízgazdálkodása

Tájékoztató Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

Európai összefogás a vizek jó állapotáért