Bekötés kereső

 

A program bemutatása

Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, kihasználva az európai uniós csatlakozás kínálta lehetőségeket, 2003. decemberében határozatot hozott arról, hogy pályázatot nyújt be az Európai Unió Kohéziós Alapjához Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának megvalósítására.

A program céljai

A program általános célja a környezet terhelésének csökkentése és az életminőség javítása a fenntartható fejlődés és a szennyező fizet elvének érvényesülése mellett.

A program konkrét céljai:

· a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, a vízminőség javítása,
· a talajszennyezés csökkentése,
· a talajvíz-szennyezés mértékének nagyarányú csökkentése,
· a talajvízszint emelkedés mértékének csökkentése,
· vízbázis védelem,
· a levegőminőség javítása.

 

A célokat a projekt az alábbi intézkedésekkel kívánja elérni:

· Nyíregyháza és agglomerációjában a szennyvízelvezetés- és gyűjtés megoldása,
· Nyíregyháza és agglomerációjában a szennyvíztisztítás és a szennyvíziszap kezelés megoldása,
· A szennyvíztisztítás és az iszapkezelés során keletkezett szennyvíziszap ártalommentes elhelyezése.

Az intézkedések a 163/2004.(V.21.) Korm. rendelettel módosított 25/2002.(II.27.)Korm. rendelet szerint történnek, mely összhangban van a 91/271/EEC irányelvvel.

Műszaki tartalom

A bruttó 15,3 milliárd forint összköltségű beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 8 024 csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A Projekt megvalósítása során a szennyvízcsatorna építés 215 utcát érint a belvárosi területen és 22 városi településrészen, mely területeken 186 km szennyvízcsatorna és 98 új szennyvíz átemelő épül a kellemetlen szaghatások kezelése mellett.

A szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódik a fentieken túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti átépítése és felújítása, a hálózat egyszerűsítésével összefüggésben a kijelölt átemelők átalakítása, bővítése, valamint vízkormányzási beavatkozások 7 km csatornahossz megépítésével.

A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése során a fentieken túlmenően a II. sz. Szennyvíztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósul mintegy 8,1 km hosszban.

A program részét képezi a tervezett intézkedéseknek megfelelően a város és az agglomerációjába tartozó települések összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása és a szennyvíziszap kezelése is. A város jelenleg meglévő szennyvíztisztítási kapacitását a hálózat bővítésével összefüggésben, valamint a szennyvízkibocsátások hosszú távon prognosztizált növekedésének figyelembevételével, további 10 000 m3/nap hidraulikai kapacitással bővíteni szükséges. A tisztítókapacitás bővítése a leginkább költséghatékony megoldással, a meglévő II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével valósul meg.

A szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap ártalommentes kezelése komposztálással történik. Az I. sz. Szennyvíztisztító telep közelében megépítésre kerülő központi komposztáló telepen a komposztálás könnyűszerkezetes, tetővel lefedett, oldalain acél héjszerkezettel lezárt, aszfaltburkolatú felületen valósul meg. A zárt komposztáló területen a levegőztetést biofilter beépítésével oldották meg, ezzel biztosítva a szagtalan működést is.

A program megvalósításának ütemterve, tervezett időpontok:

 

SSz.: Projektelem megnevezése
Tervezés, engedélyezés
Kivitelezés Próbaüzem
1.
Nyíregyháza II.sz. szennyvíztisztító telep fejlesztése
2009.04. - 2009.09.
2009.10 - 2010.06.
2010.07. - 2011.06.
2. Komposztáló telep építése
2009.04. - 2009.10.
2009.11. - 2010.05.
2010.06. - 2010.11.
3. Nyíregyháza belterületi hálózatfejlesztés
* 2009.04. - 2010.07.
*
4.
Nyíregyháza agglomeráció hálózatfejlesztés * 2009.04. - 2010.07.
*
5. II. telepi nyomóvezetés
* 2009.04. - 2010.06.
2010.07. - 2010.09.
6.
Főgyűjtő rekonstrukció
* 2009.04. - 2011.03.
*
7.
Hálózatracionalizálás * 2009.04. - 2010.06.
*
8.
Átemelők szaghatásának kezelése
* 2009.04. - 2010.09.

2011.04 - 2011.06.

* A projektelemek tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztása az un. „FIDIC Piros Könyv” (Megbízó által megtervezett magas és mélyépítési munkák) alapján történik.

A beruházás által érintett utcák

Áttekintő térkép, a részletes térkép megtekintéséhez kérjük nézze meg a Térképi megjelenítés menüpontot

A finanszírozás

A Magyar Köztársaság Kormánya a 2008.10.01. ülésén hozott határozatával támogatja a 2008.06.02.-án benyújtott pályázatunkat, egyúttal a támogatás megerősítését is megkérte az Európai Bizottságtól.

A program megvalósítására az EU Kohéziós Alapjából és a hazai központi költségvetési előirányzatból összességében közel tízmilliárd forint (9 891 881 778 Ft) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyertünk el. A Támogatási Szerződés 2009.01.07. napjával hatályba lépett.

A támogatás mértéke a program elszámolható összköltségének 79,7 %-a.

Ehhez társul a saját erő, amely a városi költségvetési forrásból, a Nyírségvíz ZRt. befizetéseiből, és a víziközmű-társulat szervezése útján a lakossági érdekeltségi hozzájárulásból biztosított.

Nyíregyháza Város Önkormányzata a NYÍRSÉGVÍZ ZRt. közreműködésével azzal az elhatározással indította el a programot, hogy hosszú távon megoldja minden itt élő állampolgár számára a szennyvíz- elvezetésének, és tisztításának gondját. A város életében történelmi jelentőségű és példaértékű ez a beruházás, mert nemcsak környezetünk állapota, hanem több ezer nyíregyházi család életminősége is számottevően javulni fog. A projekt és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések egyszeri, soha vissza nem térő alkalmat biztosítanak a programban érintett városrészek korábbi években nem tapasztalt, jelentős mértékű fejlődéséhez.