Bekötés kereső

 

A BERUHÁZÁS MÉRETEI AZ ADATOK ÉS SZÁMOK TÜKRÉBEN:

 • A projekt támogatásáról 2008 októberében döntött a Magyar Kormány, ezzel egyidejűleg - az eljárásrendi szabályoknak megfelelően - a támogatás megerősítésére irányuló kérelem is benyújtásra került Brüsszelben.
 • A program megvalósítására irányuló Támogatási szerződést 2008. december 18-án írták alá.
 • A beruházás összes költsége nettó 12,8 milliárd forint, amelyhez a támogatás mértéke 9,9 milliárd forint.
 • A fejlesztés eredményeképpen 2012-re a jelenlegi 81 százalékosról 96 százalékosra nő Nyíregyházán a csatornázottság.
 • A hamarosan induló munkák során hozzávetőlegesen 200 km szennyvízcsatornát fektetnek le, melynek költségei 180 ezer négyzetméter út, ill. járdaburkolat bontás utáni helyreállítását is tartalmazzák.
 • A beruházás 20 ezer városlakót közvetlenül, több mint 120 ezer lakost pedig közvetve érint kedvezően.
 • Az érintett területen 2012-re négyötödével, vagyis 600 ezer köbméterrel csökkenni fog a csatornán el nem vezetett szennyvíz mennyisége.
 • A projekt kiemelt eleme a jelenleg üzemen kívüli II. számú szennyvíztisztító telep fejlesztése, amely megoldja a túlterhelt I. számú szennyvíztisztító telep tehermentesítését is.
 • A felújításra váró, 10.000 m3/nap kapacitással kiépülő II. számú szennyvíztisztító telep kezelni tudja a közelmúltban bekötött és most bekötendő városrészek, agglomerációs településrészek megnövekedett mennyiségű szennyvizét, sőt fogadni tudja a környékről érkező napi 500 m3 szippantott szennyvizet is.
 • A meglévő és az újonnan létesülő szennyvízátemelők a korábbinál lényegesen hatékonyabb megoldást jelentenek a kellemetlen szaghatás problémájára.
 • Új, 10 t/nap kapacitású komposztáló telep épül, amely kiváltja a meglévő kis kapacitású, korszerűtlen komposztáló telepet, biztosítva ezzel az I. és a II. számú szennyvíztisztító telepeken keletkező iszap fogadását.
 • 2007 novemberében 5210 taggal vízközmű-társulás jött létre, amellyel létrejött a lakossági hozzájárulás intézményes formája. A folyamatos szervezőmunkának köszönhetően 2008 decemberéig az érdekeltek 73,5 %-a csatlakozott a társuláshoz.