Bekötés kereső

 

Régóta húzódik a beruházás előkészítése. Megvan-e rá az önerő és a támogatási összeg?
A támogatási összeg 2009. június 11-én vált minden kétséget kizáróan lehívhatóvá, amikor az Európai Közösségek Bizottsága határozatban jóváhagyta a Kohéziós Alapból származó pénzügyi hozzájárulást. A projekt becsült teljes költsége 61.801.276 EUR, amely összegnek a 79,7 %-a uniós forrásból elszámolható. Lakossági hozzájárulásból (a Víziközmű-társulat jelenlegi taglétszámát figyelembe véve) 930 millió forint bevétel várható, 1.513.000.000 forintot fog betenni a Nyírségvíz Zrt. a közös kasszába, a fennmaradó részt pedig a város költségvetése biztosítja.