Bekötés kereső

 

Közlemény - 2009. január 9.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja szükségessé tette, hogy a város területén húzódó szennyvízhálózat kiépítésének részbeni finanszírozása érdekében vízgazdálkodási-társulat alakuljon. A 2007. november 30-án létrejött Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási-társulat a cégbíróság bejegyezte.

Az alakuló közgyűlés az alapszabályban és a 2/2007. (XI. 30.) számú határozatában megállapította az egy egységre megfizetendő érdekeltségi hozzájárulás mértékét, amely 126.000 Ft.

Tájékoztatjuk a szennyvízhálózat kiépítésében érintett és érdekelt ingatlantulajdonosokat, hogy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól senki sem mentesülhet, hiszen a társulati törvény értelmében a többségi akarat okán minden érdekelt taggá vált. Ennek értelmében minden olyan ingatlan tulajdonost vagy társtulajdonost fizetési kötelezettség terhel, akinek az ingatlana az érdekeltségi területen fekszik. Több tulajdonos esetén bármelyik társtulajdonos, ill. haszonélvező vállalhatja a fizetést.

Az LTP (lakás-takarékpénztár) szerződéskötés feltételei a következők:

  • Szerződéskötéskor fizetendő összeg 4.580 Ft /mely tartalmazza a számlanyitási díjat (2.500 Ft) az első havi részletet (1.930 Ft), valamint a számlavezetési díjat (150 Ft)/
  • A szerződéskötést követő hónapokban csekkes fizetés esetén 2.180 Ft a fizetendő összeg (48 hónapon keresztül). Átutalási számláról fizetve az összeg valamivel kedvezőbb, 2.080 Ft.
  • Az érdekeltségi hozzájárulás ezen felüli, a 126.000 forintból hiányzó részét a lakástakarék-pénztári szerződés hozama és az állami támogatás fedezi.

Szerződés az OTP nyíregyházi fiókjában köthető (Rákóczi utca 1. sz. 7-es hívószám). A szerződéskötéshez szükséges iratok a következők:

  • Személyi igazolvány
  • Adókártya
  • Az ingatlan helyrajzi száma
  • És 4.580 Ft.

Azoknak, akik nem kívánnak élni a lakás takarékpénztári szerződés kínálta kedvezményekkel, a későbbiekben a teljes érdekeltségi hozzájárulást (126.000 Ft.) be kell fizetniük egy összegben a társulat számlájára, ill. lehetőség van részletfizetési megállapodás kötésére is, melynek lejárta megegyezik a lakástakarék-pénztári szerződések lejártával.

Az érdekeltségi hozzájárulás összege adók módjára behajtható köztartozás. Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a hátralékot a társulat kezdeményezésére a Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzője adók módjára behajthatja.

A közleményben leírtakkal kapcsolatban további, bővebb tájékoztatás a társulat pénzügyi vezetőjétől, Berkiné Kothencz Margittól kérhető. Telefonszáma: 06-20/255-51-21)