Bekötés kereső

 

Intézőbizottsági ülés - 2009. október 5.
A Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat 2009. október 5.-én Intéző Bizottsági ülést tartott Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kistermében. A határozatképes Intéző Bizottság az ismertetett napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta. A napirendben felsoroltak szerint Mikó Dániel a társulat elnöke, projektvezető elsőként a közbeszerzési eljárások eredményeiről számolt be. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a város szennyvízberuházási nagyprojektjének mindkét tenderében, azoknak minden részére vonatkozóan nyertest hirdettek. A pályázatok elbírálásakor a döntés egyhangúan került megállapításra a Bíráló Bizottság tagjai részéről, az EKE, az európai pénzek felhasználásának a szabályszerűségét ellenőrző szerv is mindent szabályszerűnek talált, a nem nyertes vállalkozók ennek ellenére valamennyi döntéssel szemben jogorvoslattal éltek, kivéve a Piros Könyves tender 5. részét. A Piros Könyves tender 5 részéből a Bíráló Bizottság a 4. rész ajánlatait találta érvénytelennek, mivel az ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló pénzösszeget. A Sárga Könyves tender nyertesével a szerződéskötés megtörtént, de a szerződések sajnálatos módon a jogorvoslati eljárások lezárulásáig nem válnak jogerőssé, ugyanis a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága azokat addig nem jegyzi ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság időközben döntést hozott, viszont két héttel és két nappal túllépte az ehhez szükséges határidőt. A szennyvízprogram Kedvezményezettje eltekint attól, hogy ezért a késedelemért a döntőbizottságot bírósági úton megtámadja, kerülve ezzel a felesleges időhúzást.

A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában a pályázatok újbóli elbírálását írta elő, amely követelménynek a Bíráló Bizottság várhatóan folyó hét csütörtökön tesz eleget. A beadott pályázatokra az ajánlati kötöttség lejárt, ezért nyilatkoztatni kell a vállalkozásokat, hogy fenntartják-e az ajánlatukat.

Második napirendi pontként a Kistelekiszőlőben folytatott terület előkészítésekről, a további előkészítések érdekében tenni kívánt és megtett intézkedésekről esett szó. Mikó Dániel ismét felhívta rá a figyelmet, hogy a csatornával érintett oldalon a kivitelező feladata az előkészítés, a szemben lévő oldalon végeztette el a munkálatokat az önkormányzat ez idáig. A Folyóka, a Tégla, a Korong, a Vaskapu, a Meggyfa, a Mohács utcák munkálatai lassan a befejezésükhöz közelednek, a Bor és a Gömb utcában viszont gáz nyomásszabályozót kellett áthelyezni, amihez az engedélyek beszerzése van folyamatban éppen. Az önkormányzat eközben egyoldalas tájékoztatót helyezett a környék lakosainak postaládájába, amelyben ismét tájékoztatták az érintetteket a programhoz történő csatlakozás lehetőségeiről (szerződést kötni a munka beindulását követő 30 napig van lehetőség) és feltételeiről. Az ismételt tájékoztatási kampánynak köszönhetően azóta újabb harminc szerződés megkötésére kerülhetett sor.

Záró napirendként a társulat elnöke részletesen beszámolt a finanszírozás körülményeiről, külön kiemelve az előfinanszírozást segítő társulati hitelfelvétel pályáztatását. Elmondta, hogy négy pénzintézettől készülnek ajánlatot kérni (Raiffeisen, OTP, CIB és UniCredit bank), de a bizottság tagjai – áttanulmányozva az ajánlati dokumentációt - más bank bevonására is tehetnek javaslatot, elmondhatják észrevételeiket, javaslataikat. A hitel felvételére a fizetési ütemezés figyelembe vételével, a visszafizetésre pedig az LTP szerződések lejárati idejének megfelelően két időpontban kerül majd sor. A folyamatos finanszírozás másik fontos eleme, hogy a beruházási összeg 30 %-a előre lehívható, a pénz a város erre elkülönített számláján kerül elhelyezésre, s elkölteni kizárólag a számlán szereplő összeg arányos részét lehet majd.