Bekötés kereső

 

Intézőbizottsági ülés - 2009. december 9.
A Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat 2009. december 9-én Intéző Bizottsági ülést tartott Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának tárgyalójában. A határozatképes Intéző Bizottság az ismertetett napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta. A napirendben felsoroltak szerint Mikó Dániel a társulat elnöke, projektvezető elsőként a közbeszerzési eljárások eredményeiről számolt be. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Sárga Könyves tender két részének munkálatait végző nyertes Kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, Válallkozó a szükséges terveket elkészítette, s engedélyezésre benyújtotta. A vízjogi létesítési engedély tavaszra várható. A nem engedélyköteles előkészületek időközben megkezdődtek, úgymint tereprendezés és a fakitermelés, a gépészeti berendezések bontása, valamint a szennyvíziszap feldolgozása.

A Piros Könyves tenderrel kapcsolatban egyetlen pozitív irányú előrelépés történt a közelmúltban, az ötödik részbe tartozó szennyvízátemelők és szagtalanítók telepítésére vonatkozó szerződéskötések megtörténtek, de Bíráló Bizottságnak a másik négy részre vonatkozó újabb döntését sajnos a nem nyertes vállalkozók ismét megtámadták. A törvény által megszabott harminc napos bírálati határidőt a Közbeszerzési Döntőbizottság újból meghosszabbította 10 nappal, így a döntés leghamarabb december 10-én várható.

A döntőbizottság által feltett kérdéseket az érintett felek öt napos megválaszolási határidővel megkapták, a válaszok időközben megszülettek, jelenleg ezeknek folyik a kiértékelése.

Második napirendi pontként a társulati hitelfelvétel és ajánlatkérelem jelen állásának ismertetésére került sor. Megállapításra került, hogy a víziközmű társulat nem tartozik a közbeszerzési törvényben meghatározott ajánlatkérők közé. Ajánlati felhívást öt bank kapott, a korábban már kiválasztott Raiffeisen, OTP, CIB és UniCredit Bankok mellé ötödikként a Nyírségvíz Zrt. kötvénykibocsátó bankja, a K§H Bank csatlakozott, amely pénzintézet a számlakifizetés feltételéül szabta a társulati saját erő meglétét. Az ajánlatkérőhöz négy ajánlat érkezett, ezek kiértékelését követően a legelőnyösebb ajánlattevővel kezdve a következő sorrend állt elő: UniCredit, K§H, Raiffeisen és OTP Bank. Az ajánlatkérő több oldalnyi észrevételt tett, s ezek tisztázására vonatkozóan 2009. december 11-én első körben a két legjobb ajánlatott tevő bankkal folytat tárgyalást. Amennyiben bizonyos részletekben nem tudnak megegyezni, a másik két ajánlattevővel is leülnek tárgyalni. Ha megállapodás még ekkor sem születik, a következő Intéző Bizottsági ülés feladata lesz a hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztása. Az Intéző Bizottság a 24/2009. (XII.9.) IB számú határozatával – egyhangú szavazással – a társulat elnökét, Mikó Dánielt, valamint a társulat jogi képviselőjét, Dr. Prekub Jánost hatalmazta fel a két legelőnyösebb ajánlatot tevő bankkal történő tárgyalások lefolytatására, ill. azt követően a másik két bank bevonására. A bizottsági ülésen megállapításra került az is, hogy a szerződéskötés előtt még sort kerítenek egy újbóli Intéző Bizottsági ülésre, amelynek időpontja a későbbiekben kerül meghatározásra.