Bekötés kereső

 

Intézőbizottsági ülés - 2009. december 18.
A Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat 2009. december 18-án Intéző Bizottsági ülést tartott Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának tárgyalójában. A határozatképes Intéző Bizottság az ismertetett napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta. A napirendben felsoroltak szerint Mikó Dániel a társulat elnöke, projektvezető elsőként a társulati hitelfelvételhez beérkezett banki ajánlatok értékelésének végeredményéről számolt be. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy két ajánlattevő bizonyult a legjobbnak, az UniCredit Bank és a K§H Bank. Mivel az első körben lezajlott tárgyaláson a K§H Bank képviselője nem jelent meg, ezért a további tárgyalásokba a szóban forgó pénzintézet helyett a harmadik legjobb ajánlatot tevő Raiffeisen Bank került bevonásra. Több tárgyalást követően mindkét bankkal sikerült olyan feltételekben megállapodni, amelyek a társulatnak, az önkormányzatnak, de végső soron magának a pénzintézetnek is megfeleltek. Mindezek után mindkét bank újból ajánlatott tehetett a kamat mértékére, melynek eredményeképpen az UniCredit Bank a kamat mértékét a legkedvezőbb 3 havi BUBOR + 1,3 %-ra módosította. Így az Intéző Bizottság a 25/2009. (XII.18.) IB számú határozatával, s egyhangú szavazással – amint erről olvasóinknak egy külön hírben is beszámoltunk már – jóváhagyta, hogy a hitelfolyósító bank az UniCredit Bank legyen, s felhatalmazta a társulat elnökét, a hitelszerződés megkötésére.

Egyéb felvetés híján Mikó Dániel a társulat elnöke az ülést bezárta.