Bekötés kereső

 

Hírek, sajtóanyagok
Frissült a kedvezményezettek listája!
2010. október 08. péntek, 11:56

Újból frissítettük a kedvezményezettek listáját, kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a kedvezményes szennyvízszállítási szolgáltatás megrendelését megelőzően folyamatosan ellenőrizzék a jogosultságot.

 
Kihelyezésre kerültek az Eu-s és az információs táblák
2010. október 01. péntek, 15:25

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kommunikációs előírásainak megfelelően kihelyezésre került a „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program” csatornahálózati munkáinak ötödik részterületéhez (szennyvízátemelők szaghatás kezelése) tartozó európai uniós hirdetőtábla és információs tábla. A táblák a Nyírségvíz Zrt. I. számú szennyvíztisztító telepének oldalában (Westsik Vilmos út 1.), a 0307/1-es helyrajzi számú területen, a kerítésen belül, az úttengellyel párhuzamosan láthatók.

Fotók
 
A város igazának a fele már megvan
2010. szeptember 30. csütörtök, 13:54

Döntést hozott a Fővárosi Bíróság 2010. szeptember 28-án abban a közigazgatási perben, amelyet a város kezdeményezett, felülvizsgálatát kérve a Közbeszerzési Döntőbizottság legutóbbi határozatának. A bíróság a benyújtott két kereseti kérelem közül az egyiknek helyt adott, a másikat sajnálatos módon elutasította. Elfogadta a felperes jogi képviselőjének azt az érvelését, mely szerint az önkormányzat nem sértette meg a törvényt, amikor a 15 hónapos teljesítési határidő túllépéséért nem nyilvánította érvénytelennek a nyertes ajánlatot. A részleges pernyertességre tekintettel a korábban kiszabott bírságot a felére mérsékelte. Jóváhagyta viszont a közbeszerzési Döntőbizottság elmarasztaló érvelését, amely szerint a Nyíregyházáért 2009 Konzorcium benyújtott műszaki ütemterve - hibásan - bizonyos munkaszüneti napokra is irányzott elő munkavégzést.

Bővebben...
 
Jogorvoslat kontra közbeszerzés
2010. szeptember 21. kedd, 13:55

Két párhuzamosan vitt cselekvési program a szennyvízberuházás folytatásáért

Mindjárt két útra is rálépett a nyíregyházi önkormányzat a nyíregyházi szennyvízprogram továbbvitelének érdekében, miután ez év májusában a Közbeszerzési Döntőbizottság negyedik alkalommal is megsemmisítette a városnak a csatornahálózati munkák kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó lezáró döntését. Egyfelől – amint erről a sajtóból is értesülhettek - közigazgatási pert kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottság jogértelmezésével szemben, másfelől előkészítette, s megindította az új közbeszerzési eljárást.

Bővebben...
 
Frissült a kedvezményezettek listája!
2010. szeptember 05. vasárnap, 10:10

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a kedvezményezettek listáját újból frissítettük, az adatbázis a jelenlegi legújabb állapotnak megfelelően tartalmazza a kedvezményes szennyvízszállítási szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot. Mivel számos módosítás történt, érdemes a személyes adatokat a kényelmetlenségek elkerülése érdekében a szolgáltatás megrendelését megelőzően havonta ellenőrizni.

 
Frissült a kedvezményezettek listája!
2010. augusztus 03. kedd, 13:08

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a kedvezményezettek listáját frissítettük, az adatbázis a jelenlegi legújabb állapotnak megfelelően tartalmazza a kedvezményes szennyvízszállítási szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot, érdemes tehát a személyes adatokat a kényelmetlenségek elkerülése érdekében a szolgáltatás megrendelését megelőzően újból ellenőrizni.

Kedvezményezettek listája

 
A közgyűlés elfogadta a kompenzációs rendszert
2010. június 28. hétfő, 18:07

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án elfogadta azt a javaslatot, amelyet a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat tagjai részére, a folyékony hulladék elszállításának díjkompenzációjára, a díjkompenzáció forrásának biztosítására terjesztett elő Csabai Lászlóné polgármester.

Bővebben...
 
Mostantól ellenőrizhető a lista
2010. június 21. hétfő, 14:34

Elkészült, s honlapunkon elérhető az a lista, amely a kedvezményes szennyvízszállításra jogosultakat, a Nyíregyháza Városi csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat tagjait szedi lajstromba. Az adatok lekérdezhetők a Kedvezményezettek listája menüpontra kattintva, a megnyíló keresőoldalon. Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, győződjenek meg kedvezményezetti státuszukról, mert a szippantási szolgáltatást - a kompenzációs díjcsomag közgyűlési jóváhagyását követően, július 1-től – kedvezménnyel, csak a listán szereplők igényelhetik.

 

Mostantól ellenőrizhető a lista

 

Elkészült, s honlapunkon elérhető az a lista, amely a kedvezményes szennyvízszállításra jogosultakat, a Nyíregyháza Városi csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat tagjait szedi lajstromba. Az adatok lekérdezhetők a „Kedvezményezettek listája” menüpontra kattintva, a megnyíló keresőoldalon. Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, győződjenek meg kedvezményezetti státuszukról, mert a szippantási szolgáltatást - a kompenzációs díjcsomag közgyűlési jóváhagyását követően, július 1-től – kedvezménnyel, csak a listán szereplők igényelhetik.

 
Hamarosan elkészül a kedvezményezettek listája
2010. június 15. kedd, 16:16

Folyamatban van a szennyvízszállítási díjkedvezmény bevezetésének előkészítése. 2010. június 22-től hozzáférhetővé válik az a kedvezményezetti lista, amely a kedvezményes szennyvízszállításra jogosultakat, a Nyíregyháza Városi csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat tagjait szedi lajstromba. Mikó Dániel projektvezető tájékoztatása szerint arra kérik az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy június 22. után ellenőrizzék kedvezményezett státuszukat. Győződjenek meg róla, hogy szerepelnek-e a listában, mert a szippantási szolgáltatást - a kompenzációs díjcsomag közgyűlési jóváhagyását követően, július 1-től – kedvezménnyel, csak ennek megfelelően igényelhetik. A lista megtekinthető lesz a szennyvízprogram honlapján ; a szolgáltatónál (NYK KOM Kft., Nyíregyháza, Derkovits utca 119/a.), valamint a Víziközmű Társulatnál (Nyíregyháza, Vay Ádám körút 2-4. 2/216, Universum Üzletház, szerdánként 9-12 óra között, csütörtökönként 15-17 óra között).

 
Belépés a Víziközmű Társulatba
2010. május 28. péntek, 16:42

A Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulatba történő belépés és LTP szerződéskötés feltételeiről új tájékoztatót helyeztünk el honlapunk „Érdekeltségi hozzájárulás” aloldalán. Közleményünk elsősorban azoknak szól, akik még nem tagjai a Víziközmű Társulatnak. A tájékoztatóban a fizetés módozatairól, s a belépéshez szükséges iratokról is találnak információt.

Bővebben >>

 
Kompenzációs rendszert terjesztenek elő
2010. május 28. péntek, 16:40

Mikó Dániel egy olyan kompenzációs rendszert terjesztett a város vezetése és a frakciók elé – tekintettel arra, hogy a kivitelezéshez közgyűlési jóváhagyás szükséges -, amely alkalmas lehet a csatornahálózati munkák késlekedése miatti problémák egy részének kezelésére. A javaslat lényege, hogy azok a társulati tagok, akik lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkeznek, s a részleteket rendszeresen fizetik, ill. készpénzben történő részletfizetés esetén a részletfizetési megállapodásban foglaltaknak eleget tesznek, a szippantásért ugyanannyit fizessenek, mintha csatornaszolgáltatásban részesülnének.

Bővebben >>

 
Új közbeszerzési eljárás veszi kezdetét
2010. május 20. csütörtök, 13:39

A Közbeszerzések Tanácsa nevében eljáró Közbeszerzési Döntőbizottság a „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja – Csatornahálózati munkák a FIDIC Piros Könyve szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. 2. 3. része ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek részben helyt adott, és ismét megsemmisítette az ajánlatkérő 1-3. részekre vonatkozó lezáró döntését. Mivel a határozat szövege egyértelművé teszi, hogy a közbeszerzési biztosok értelmezésében valamennyi ajánlat érvénytelennek számít, versenyben lévő ajánlattevő hiányában az ajánlatkérőnek új közbeszerzési eljárást kell kezdeményeznie.  A határozat egyes részeit honlapunkon is elérhetővé tettük olvasóink számára, de aki a 74 oldalas kiadványt teljes terjedelmében tanulmányozni szeretné, rákereshet a www.kozbeszerzes.hu weboldalon.

 
Sajnos ismét értékes napok vesznek el
2010. április 26. hétfő, 08:28

Tárgyalás megtartása mellett döntött a Közbeszerzési Döntőbizottság, semmissé téve mindazoknak a reményét, akik esetleg a jogorvoslati kérelem leggyorsabb, tárgyalás nélküli elutasításában, s így végre a mielőbbi szerződéskötésben bíztak. A „Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja - csatornahálózati munkák a FIDIC Piros Könyve szerint” tárgyú közbeszerzés immár bizonyosan a jogorvoslati eljárás megindításától számítva harminc napra parkoló pályán marad, amiből indokolt esetben könnyen negyven nap is lehet. A tender első három részének tekintetében a nyilvános tárgyalást 2010. április 26-ra tűzte ki a speciális jogállású szervezet.

 
Ez sem enged, az sem hagyja: jogorvoslat sokadszor
2010. április 14. szerda, 14:07

Megtiltotta a városnak a szerződéskötést a Közbeszerzési Döntőbizottság, s ezzel együtt azt is az ajánlatkérő tudomására hozta, hogy újabb jogorvoslati kérelemmel éltek a csatornahálózati munkákra vonatkozó legutóbbi döntéssel szemben. Az SKS Nyíregyházáért Konzorcium panaszának elbírálására – az ismert módon – újból tizenöt nap áll rendelkezésre, amely a panasz elutasításával, vagy tárgyalás kezdeményezésével is végződhet. Az első esetben az ajánlatkérő szerződést köthet, a második esetben a jogi procedúra folytatódik tovább, s újabb harminc, vagy indokolt esetben negyven napot vesz el a projekt, és a csatornára várók idejéből.

 
Visszajutottunk oda, ahonnan elindultunk
2010. március 30. kedd, 14:21

A 2009. júliusi első ajánlatkérői döntés eredményei köszöntek vissza 2010. március 29-én, hétfőn, amikor is 14 órától negyedik alkalommal hirdetettek eredményt a FIDIC Piros Könyves tenderként ismert csatornahálózati munkák ajánlattevőinek versenyében. A Közbeszerzési Döntőbizottság legutóbbi határozatának megállapításait is alaposan megfontolva a Bíráló Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság javaslatot tett a nyertes személyére, majd mindezek figyelembe vételével Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármester asszonya is meghozta döntését, s az első négy rész vonatkozásában kihirdette a végeredményt. A projekt első három részére beadott ajánlatok közül egyedül a „Nyíregyházáért 2009 Konzorcium” ajánlatait fogadták el érvényesnek, a negyedik rész esetében viszont valamennyi benyújtott ajánlat érvénytelennek bizonyult. Szerződés tehát az első három részre vonatkozóan köthető, persze azokra is csak akkor, ha az elkövetkező nyolc napban senki nem nyújt be jogorvoslati kérelmet a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

 

 

 
Döntés született, megoldás viszont nem
2010. március 16. kedd, 15:19

A Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa nevében a „Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja – csatornahálózati munkák a FIDIC Piros Könyve szerint” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek és az ajánlatkérő ezekre tett észrevételei alapján 2010. március 11-én meghozta a határozatát. A Döntőbizottság a kérelmezők jogorvoslati kérelmének részben helyt adott és ismét megsemmisítette az ajánlatkérőnek az első négy részt lezáró döntését. A Döntőbizottság 118 oldalas határozata megtekinthető a Döntőbizottság honlapján (www.kozbeszerzes.hu). A továbblépés érdekében a Bíráló bizottság az elkövetkező héten ismételten összeül és megfogalmazza döntési javaslatát.

 

 

 
Még tíz nap türelmet kérnek
2010. február 26. péntek, 17:35
Él a törvény adta lehetőséggel a Közbeszerzési Döntőbizottság, s a jogorvoslati eljárás lefolytatásához rendelkezésre álló 30 napos határidőt – ami ezekben a napokban jár le – további tíz nappal meghosszabbítják. Sajnos nem könnyű pontosan megállapítani az új határidő lejártát, ugyanis ebben a kérdésben is az eljáró tanács értelmezése a mérvadó. A határidő kiszámításának kétféle megközelítése is létezhet. Tudni kell, hogy a döntőbizottsághoz négy beadvány érkezett egy-egy napos eltéréssel, de a tanács közös eljárásba egyesítette az összes panaszt. Ha az első beadvány (panasz) időpontját veszik alapul, akkor március 7-én jár le a 10 nappal meghosszabbított határidő, ha azonban az utolsó beadványt tekintik viszonyítási pontnak, akkor március 11-én kapunk választ. A döntést már minden érintett nagyon várja. A városvezetés határozott álláspontja, hogy semmiképpen nem akar új közbeszerzési eljárást kezdeményezni, hiszen ez lényegesen meghosszabbítaná az egyébként is elhúzódó folyamatot. Szerencsés esetben március hónapban szerződés köthető, ám ha a Közbeszerzési Döntőbizottság olyan határozatot hoz, amely az ajánlatkérő lezáró döntését bármely rész tekintetében is megsemmisíti, akkor az eljárás az ajánlatok újraértékelésével ismét folytatódhat. Ebben az esetben a Bíráló Bizottságnak újra össze kell ülnie és a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának figyelembe vételével el kell végeznie az ajánlatok újraértékelését, melynek eredményeként soron kívül javaslatot tesznek a Döntéshozó felé az új döntés meghozatalára.
 
Ha valaki a részletekre is kíváncsi
2010. február 23. kedd, 19:37
Több mint fél éve tartó kínos jogorvoslati huzavona tehetetlen szemlélői Nyíregyháza város és térségének szennyvízberuházásra váró polgárai. A maratoni eljárássorozat során igyekszünk a fejleményekről folyamatosan tájékoztatni a közvéleményt, azonban az eljárások bonyolultságára és jogi jártasságot megkövetelő szövevényességére tekintettel mindezt tárgyilagos szűkszavúsággal és lényegre törő tényszerűséggel tesszük. A Közbeszerzési Döntőbizottság gyakran 40-50 oldalas állásfoglalása még a szakemberek számára se könnyen feldolgozható dokumentum. Felhívjuk viszont az érdeklődők figyelmét, hogy a jogorvoslati ügyek csak az eljárások lefolytatásáig titkosak, végeredményük mindenki számára hozzáférhető. A Közbeszerzési Döntőbizottságnak a Közbeszerzések Tanácsa nevében hozott érdemi határozatai, s a jogorvoslati eljárást befejező egyéb döntései nyilvánosak, s a www.kozbeszerzes.hu weboldalról – a „Köbeszerzési értesítő” aloldalon a megfelelő hívószavaknak a keresőbe történő beírásával - letölthetőek.
 
Döntés helyett egyelőre hosszabbítás
2010. február 15. hétfő, 10:08
Maratoni tárgyalást tartott a Közbeszerzési Döntőbizottság 2010. február 9-én a FIDIC Piros Könyve szerződési feltételek szerinti csatornahálózati munkák folyamatban lévő jogorvoslati ügyében. A Döntőbizottságnak a közbeszerzési törvény értelmében jelen jogorvoslati eljárás megindításától számítottan ismételten 30 nap áll rendelkezésére, hogy határozatot hozzon. A törvény lehetőséget biztosít ugyanakkor egyszeri tíz napos hosszabbításra, így legkésőbb március első napjaiban dől el, hogy a csatornázási munkák zöld utat kapnak-e.

 

 
Közös aggodalom, közös cél
2010. február 11. csütörtök, 10:00
Beszedik előre” címmel nemrég egy olvasói levélben a Szüret utca lakóinak csalódottságáról olvashattunk a Kelet-Magyarország hasábjain. A cikk írója nehezményezi, hogy a szennyvízberuházásra várók már évek óta fizetik az érdekeltségi hozzájárulást, és jó ideje hiába várnak a beruházás megkezdésére.
Bővebben...
 
Kihelyezésre kerültek az Eu-s és az információs táblák
2010. február 04. csütörtök, 09:48

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kommunikációs előírásainak megfelelően kihelyezésre kerültek a „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program” részét képező FIDIC Sárga Könyves tender európai uniós hirdetőtáblái és információs táblái.

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

9. oldal / 11