Bekötés kereső

 

Hírek, sajtóanyagok
Még mindig nem látszik az „alagút” vége
2010. február 02. kedd, 11:10
Ismételten nem kerülhetett sor 2010. január 28-án ünnepélyes szerződéskötésre a FIDIC Piros Könyves szerződési feltételek szerinti csatornahálózati munkák nyerteseivel. Már mindenki azt hitte, hogy az új nyertes – az SKS Nyíregyháza Konzorcium - megnevezése után végre elkezdődhet a munkavégzés, de az ajánlattevő felek közel fél éve fennálló huzavonája sajnos folytatódik tovább.
Bővebben...
 
Új döntés a városlakók érdekében
2010. január 21. csütörtök, 12:50
Nagy sajtóérdeklődés közepette zajlott le az a polgármesteri sajtótájékoztató 2009. január 20-án a FIDIC Piros Könyve szerinti csatornahálózati munkákkal kapcsolatban, amely a kevéssel korábban kihirdetett pályázati eredményeket ismertette, s amelyet a szennyvízberuházásban érintett városlakók már olyannyira vártak. Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere elöljáróban maga is kínosnak nevezte a sajnos hosszadalmasan elhúzódó közbeszerzési eljárást, amelynek újabb, s remélhetően megoldást hozó állomásához érkeztünk. „Kényszerpályára kerültünk – mondta -, s most már le kell zárnunk az ügyet.”
Bővebben...
 
Egy jó hír a Víziközmű Társulat háza táján
2010. január 06. szerda, 15:11
A szennyvízprogram projektinformációit figyelemmel kísérők már jól tudják, hogy a beruházás finanszírozásában jelentős tételt képvisel az a lakossági önerő, amely forrás biztosítására, ill. gyűjtésére alakult meg a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat. Ám amíg ez az önerő teljes egészében rendelkezésre nem áll, a projekt finanszírozását - a lakossági megtakarítás arányának megfelelően - addig is biztosítani kell, s ez csakis hitelfelvétellel oldható meg. Jó hír viszont, hogy 2009 decemberében a Víziközmű Társulatnak sikerült rendkívül kedvező feltételekkel hitelszerződést kötnie, amelynek értelmében a hitelkamat 3 havi kamatperiódusra számítva 3 havi BUBOR + 1,30 %.

 

 
Tovább folytatódik a versengés a megbízásért
2010. január 06. szerda, 15:08
Kommunikációs szakemberek rémálma az a patthelyzet, amely pillanatnyilag is jellemzi a FIDIC Piros Könyve szerinti csatornahálózati munkák pályázati végeredménye körül zajló jogorvoslati állóháborút, mivel a szerződéskötést lehetővé tevő döntés, amelyet 2009. december közepére vártunk, s amelyről a közvéleményt tájékoztatni kívántuk sajnos nem született meg. A Közbeszerzési Döntőbizottság – december 18-án meghozott határozatával - azt a korábban már fennálló helyzetet hagyta érvényben, amelynek megfelelően az ajánlattevők közötti megmérettetés még mindig nem tekinthető lezártnak, vagyis a versengés gyakorlatilag tovább folytatódik a megbízás megszerzéséért. A Bíráló Bizottság a Döntőbizottság által kialakított vélemény figyelembe vételével még a héten, ill. legkésőbb a jövő hét elején felülvizsgálatot végez, és újabb érdemi javaslatot tesz, hiszen a határidők tartása érdekében az eljárásnak január 20-ig le kell zárulnia.

 

 
Kezdődik a munkavégzés a felújításra váró szennyvíztelepen
2009. december 03. csütörtök, 16:50
Megkezdődik a munkaterület előkészítés a felújításra váró II. számú szennyvíztisztító telepen. Bizonyára sokan várják már, hogy a Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Nagyprojektjének kivitelezése a munkavégzések megkezdésének szakaszába forduljon.
Bővebben...
 
Pillanatnyilag is folynak az egyeztetések
2009. december 04. péntek, 07:01
Továbbra sem zárult le az a közbeszerzési vita, amely a FIDIC Piros Könyve szerinti csatornahálózati munkák pályázati végeredménye körül zajlik már egy ideje. Nem csoda, ha a városlakók némiképp türelmetlenül várják a jogi eljárás befejezését. Korábban tájékoztattuk a közvéleményt arról, hogy az előző jogvita kapcsán az ajánlatkérő az ajánlatok újbóli elbírálását kezdeményezte, de ennek lefolytatása után a Bíráló Bizottság javaslata alapján felelős döntést csak a korábbi végeredményt megerősítve tudott hozni. Mindez újabb jogorvoslati eljárást eredményezett.
Bővebben...
 
Még mindig nem köthető szerződés
2009. november 06. péntek, 08:06
A közbeszerzési jogvita megindítására nyitva álló nyolc napos határidő leteltével két vesztes pályázó ismét jogorvoslati kérelmet nyújtott be a FIDIC Piros Könyves szerződési feltételek szerinti szennyvízprogram pályázati végeredményével szemben. A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének megtiltotta a szerződéskötést. Az A-Híd Építő Zrt. a program 1-2-3. részére vonatkozó döntéseket támadta meg, míg az SKS Nyíregyháza Konzorcium – az első három mellett – a 4. rész eredményét is vitathatónak ítélte. Némi kedvező fejlemény az ügyben, hogy a kijelölt döntőbiztos ezúttal gyorsított eljárással a tárgyalás időpontját 2009. november 12-re, csütörtökre tűzte ki.

 

 
Hamarosan lezárul az átadás-átvételi eljárás
2009. október 28. szerda, 06:05
A mérnöki, műszaki felügyeleti, tájékoztatási és PR feladatok ellátásával megbízott EUROUT – Óbuda Konzorcium a Megbízó Nyíregyháza Megyei Jogú Város hozzájárulásával 2009. október 21-én, szerdán, 13 órától megtartotta a II. számú szennyvíztisztító-telep fejlesztésére és az új központi komposztáló telep tervezésére és építésére vonatkozó munkaterület átadás-átvételi eljárását. A jegyzőkönyvek megnyitását követő munkaterület bejáráson a beruházás által érintett felek vettek részt, a megjelenésben akadályoztatott nyilatkozattételre jogosultak pedig nyolc napon belül tehetnek észrevételt a tárgyi eljárással kapcsolatban. Amennyiben erre a nyolc nap leteltével nem kerül sor, vagyis az eljárás ellen senki nem emel kifogást, a munkaterület átadásra kerül, s a jegyzőkönyveket lezárják.
 
Új döntés, változatlan végeredménnyel
2009. október 28. szerda, 06:03
Nemrégiben hírt adtunk róla, hogy a FIDIC Piros Könyve szerinti csatornahálózati munkákkal összefüggésben lefolytatott jogorvoslati eljárás végeredménye miatt az ajánlatkérő az ajánlatok újbóli elbírálása mellett döntött. Ennek megfelelően 2009. október 26-án a Bíráló Bizottság ismételten megtette javaslatát, amelynek értelmében a tenderfelhívás öt részterületéből az egyes, a kettes, és a hármas részekre másodszor is a „Nyíregyházáért 2009” Konzorciumot nevezte meg nyertesként. A konzorcium tagjai: KE-VÍZ 21 Zrt., Zemplénkő Kft., és a KÖZGÉP Zrt. A tender ötödik részére (a meglévő és új átemelők szaghatás kezelése) vonatkozó döntést – mint tudjuk – senki nem vétózta meg, így annak végeredménye változatlan. A negyedik rész tekintetében az eljárás sajnos újból eredménytelenül zárult, mivel még az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázótól sem érkezett olyan megfelelő új ajánlat, amely arányban lett volna az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet értékével.

A vesztes pályázóknak 2009. november 3-ig van lehetőségük jogorvoslattal élni a döntéssel szemben. Amennyiben erre nem kerül sor, a megjelölt napon sor kerülhet a hivatalos szerződéskötésre. 2009. október 28-án este Mikó Dániel nyilatkozik a fejleményekről a Nyíregyházi Televízió műsorában.

 
Zöld jelzés a „Sárgának”, némi hosszabbítás a „Pirosnak”
2009. október 02. péntek, 15:43
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság a FIDIC Piros Könyve szerinti csatornahálózati munkák közbeszerzési eljárásában benyújtott jogorvoslati kérelmeknek helyt adott és megsemmisítette az ajánlatkérő lezáró döntését. Emiatt az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának folytatása mellett döntött. A Bíráló Bizottság legközelebbi ülését a következő hétre tervezi, ahol várhatóan az új döntési javaslat meg is születhet.
A FIDIC Sárga könyve szerinti vállalkozási szerződéseket viszont a KvVM Fejlesztési Igazgatóság már ellenjegyezte. A II. sz. szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, ill. az új komposztáló telep építésére vonatkozóan a város immár érvényes szerződéssel rendelkezik, így ezen létesítmények esetében a munkavégzés is napokon belül megindulhat.
 
Várjuk a döntőbizottság határozatát
2009. szeptember 17. csütörtök, 16:21
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság - a FIDIC Piros Könyve szerinti csatornahálózati munkák pályázati végeredményét megtámadó, jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatos - döntését, az erről szóló írásos dokumentumot még mindig nem kaptuk meg. Kérjük az érdeklődők türelmét! Amint a bizottság döntését megismerjük, rendkívüli sajtótájékoztatót hívünk össze, s azonnal informáljuk a lakosságot a végeredményről.
 
Nem volt helytálló a panasz
2009. szeptember 02. szerda, 19:47

Nemrég beszámoltunk róla, hogy mind a FIDIC Sárga Könyves, mind pedig a Piros Könyves szerződési feltételek szerinti szennyvízprogram pályázati végeredményével szemben jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a vesztes pályázók.

Időközben a Sárga Könyves tenderre vonatkozó jogorvoslati eljárás lezárult, s annak végeredménye a Bíráló Bizottság - immár mindenki által ismert - döntését hagyta érvényben. A Közbeszerzési Döntőbizottság a tárgyalás lefolytatását, valamint a kifogásokra adott írásbeli válaszok áttanulmányozását követően tehát a NYÍR-TÉR Konzorcium panaszát elutasította, a jogorvoslati eljárást a tender mindkét (a II. sz. szennyvíztisztító telep korszerűsítése és új komposztáló telep építése) elemére vonatkozóan megszüntette.

 
Jól halad a terület előkészítés
2009. szeptember 02. szerda, 19:56

Ezen a héten a terület előkészítők a Korong utcában kezdték meg a munkát, amit várhatóan a hét végére be is fognak fejezni. Kérjük a Kocsis utcában szerződött ingatlantulajdonosokat, hogy fogadják a dolgozókat, segítsék a munkavégzés előrehaladását. A megkötött szerződések figyelembevételével várhatóan még hat utcában kell teljesíteni a város által vállalt kötelezettségeket, nem számítva ide az ezután szerződők igényeit.

Természetesen a továbbiakban is igyekszünk naprakész információval szolgálni arról, hogy éppen hol jelentkeznek majd a kivitelezők munkafelvételre. Egyelőre annyit máris biztosan tudni lehet, hogy a dolgozók a rövidebb utcákat keresik fel hamarabb, s a Szüret utcát hagyják a legvégére.

 
Jogorvoslati eljárások miatt késik a munkakezdés
2009. augusztus 10. hétfő, 07:38
2008. augusztus 6-án a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat Intéző Bizottsági ülést tartott. Az egyeztetésen a szennyvízberuházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében folytatott közbeszerzési eljárások állásáról, a beruházás várható ütemezéséről, és a Kistelekiszőlőben folytatott terület előkészítésről, a további területek előkészítésének érdekében teendő intézkedésekről hangzott el tájékoztató.
Bővebben...
 
Kihirdetésre kerültek a FIDIC Piros Könyves tender nyertes pályázói
2009. július 21. kedd, 17:10
Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármester asszonya, valamint Mikó Dániel a Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási nagyberuházásának projektvezetője újabb rendkívüli sajtótájékoztató keretében jelentették be a FIDIC Piros Könyves szerződési feltételek szerinti szennyvízprogram - szennyvízcsatorna hálózat építési munkáira vonatkozó - közbeszerzési eljárásának nyerteseit. Polgármester asszony köszöntve a megjelenteket azzal kezdte mondandóját, hogy azon a napon hirdetnek eredmény, amikor a közbeszerzési törvény szerint ez kötelezettsége a városnak, vagyis 2009. július 17-én.
Bővebben...
 
Lakossági fórum Kistelekiszőlőben
2009. július 10. péntek, 09:41
Nagy volt az érdeklődés a Kistelekiszőlőben megrendezett lakossági fórum iránt 2009. július 7-én, amelyet a Koszorú utcai általános iskola tornatermében tartottak, hely hiányában ugyanis többen kiszorultak a teremből az épület elé. A Márföldi István képviselő vezette rendezvényen a városrész csapadékvíz és szennyvíz csatornázási munkálatairól tájékoztatták a lakosságot, s a környéken élőket láthatóan mindkét beruházás alakulása rendkívüli módon érdekelte. Elöljáróban Major Zoltán mérnök mutatta be az elkészült csapadékcsatornázási terveket, majd második napirendi pontként Mikó Dániel projektvezető számolt be a szennyvíz csatornázási munkák előkészítéséről.
Bővebben...
 
Kihirdetésre került a szennyvíztisztító és komposztáló telep építési munkáinak nyertese
2009. július 07. kedd, 06:36
Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármester asszonya, valamint Mikó Dániel a Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási nagyberuházásának projektvezetője 2009. július 3-án rendkívüli sajtótájékoztató keretében jelentették be a FIDIC Sárga Könyves szerződési feltételek szerinti szennyvízprogramhoz tartozó szennyvíztisztító és komposztáló telep építési munkái közbeszerzési eljárásának nyerteseit. Polgármester asszony köszöntötte a sajtó megjelent képviselőit, s tájékoztatta a megjelenteket a kivitelezők kiválasztásának tényéről. „Hetente fogunk nyertest hirdetni, ígértem korábban, s máris az első nagyon fontos döntés bejelentéséhez érkeztünk”. Mindez ugyan még nem jelent azonnali munkakezdést, de jelzi, hogy immár a kivitelezés, a megvalósítás szakaszába léptünk, nyugtázta örömmel a város első számú vezetője.
Bővebben...
 
Lakossági fórum Kistelekiszőlőben
2009. július 02. csütörtök, 07:08

Kistelekiszőlőben lakossági fórum lesz
2009. július 07-én, 18 órától.

Helye: Koszorú utca 10. Általános iskola.
Vezeti: Márföldi István képviselő

Téma: 

1. Csapadék csatornázási tervek bemutatása (Major Zoltán)
2. Tájékoztató a szennyvíz csatornázási munkák előkészítéséről, a beruházás várható beindításáról (Mikó Dániel)
3. A beruházások területének ismertetése (Pató István)

 
Nyíregyháza nagyprojektje célegyenesben
2009. június 18. csütörtök, 05:25
Megvan az utolsó, brüsszeli pecsét is
Mintegy tizennyolc és félezer nyíregyházi és a város agglomerációjához tartozó lakos várja már, hogy elkezdődjenek az érintettek életminőségének jelentős javulását eredményező szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési beruházás munkálatai. Mikó Dániel, projektvezető arról számolt be a sajtónak, hogy végre az utolsó „i”-re is felkerült a pont.
Bővebben...
 
Szennyvíz csatornahálózat - újabb lépéssel közelebb a kivitelezéshez
2009. május 28. csütörtök, 00:00
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjában ismét újabb mérföldkőhöz érkeztünk. A kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében 2009. május 28-án lejárt a csatornahálózat kiépítésére vonatkozó felhívás ajánlattételi határideje. Ugyanezen a napon, 10.00. órakor megtörtént az ajánlati dokumentációk bontása. Az eljárásban közzétett dokumentációt összesen kilencen vásárolták meg, ebből hat pályázat érkezett be határidőre. A beruházás ezen elemére az eljárás az EU Piros Könyves szabályai szerint zajlik.
Bővebben...
 
Mérföldkő a szennyvízprogramban
2009. május 14. csütörtök, 05:48
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és -tisztítási projektjének, a szennyvíztelep fejlesztésére és a komposztálótelep építésére meghirdetett úgynevezett Sárga Könyves tendereinek lejárt a beadási határideje. Megtörtént a borítékok bontása. A tenderkiírást összesen heten vásárolták meg, ebből öt pályázat érkezett be határidőre. Amennyiben nem lesz hiánypótlás, tehát optimális esetben , június első hetében lesz eredményhirdetés. Ennek eredményeképpen már akár június végén elkezdődhetnek a munkák.
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

10. oldal / 11